اصطلاحات و مفاهیم هتل داری

 


انواع خدمات در هتل
O.R : اتاق جهت اقامت بدون هیچ وعده غذایی:  Only Room
B.B : اتاق جهت اقامت همراه با صبحانه : Bed & Breakfast
H.B : اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه و یک وعده نهار یا شام: Half Board
F.B : اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه ، یک وعده ناهار و یک وعده شام : Full Board
ALL : اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده های غذائی شامل صبحانه ، ناهار ، عصرانه و شام : All Inclusive
UALL : اتاق جهت اقامت همراه باصبحانه و ناهار و شام و نوشیدنی در طول ۲۴ ساعت : Ultera All Inclusive


انواع تخت در هتل

تخت سالن پذیرایى- کاناپه قابل تبدیل به تخت Bed- parlor
کاناپه تبدیل به تخت Bed-Studio=Convertible Sofa
کاناپه تبدیل به تختخواب Convertible Couch
مبل تختخوابشو Sleeping Couch
تخت دیوارى Folding-up bed
تخت تاشو Roll-A-Way-Bed
یک تخت یکنفره Single
دو تخت جداى تکنفره Twin
یک تخت دونفره Double
یک تخت دونفره و دو تخت تکنفره Twin Double
تخت دونفره بزرگ Queen Size
تخت بزرگ King Size
تخت دوبل دوبله Double- Double Bed
تخت با تشک آبى Water Bed
تخت دو طبقه Bunk Beds


 

پاسخی بگذارید

بستن منو