تور شیراز زمستان ۹۵

اطلاعات تماس

تلفن 02188738110
ایمیل artantravel@gmail.com

به

نام مدت اقامت توضيحات
تور شیراز 3 شب تور شیراز

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل دو تخته دو شب سه تخته دو شب دو تخته سه شب سه تخته سه شب توضيحات

آریانا

B.B

490,000 تومان 470,000 تومان 540,000 تومان 510,000 تومان نرخ گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 150000 هزار تومان به تورها اضافه میشود. گشت ها : تخت جمشید و نقش رستم (نیمروزی) شیراز گردی : باغ ارم/حافظیه/سعدیه/دروازه قرآن/باغ دلگشا/خواجوی کرمانی بافت قدیم :بازار وکیل/سرای مشیر /ارگ کریمخانی/حمام وکیل/نارنجستان قوام/مسجد نصیر الملک/خانه زینت الملک

حافظ

B.B

500,000 تومان 480,000 تومان 560,000 تومان 530,000 تومان نرخ گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 150000 هزار تومان به تورها اضافه میشود. گشت ها : تخت جمشید و نقش رستم (نیمروزی) شیراز گردی : باغ ارم/حافظیه/سعدیه/دروازه قرآن/باغ دلگشا/خواجوی کرمانی بافت قدیم :بازار وکیل/سرای مشیر /ارگ کریمخانی/حمام وکیل/نارنجستان قوام/مسجد نصیر الملک/خانه زینت الملک

لطفعلی

B.B

510,000 تومان 480,000 تومان 580,000 تومان 550,000 تومان نرخ گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 150000 هزار تومان به تورها اضافه میشود. گشت ها : تخت جمشید و نقش رستم (نیمروزی) شیراز گردی : باغ ارم/حافظیه/سعدیه/دروازه قرآن/باغ دلگشا/خواجوی کرمانی بافت قدیم :بازار وکیل/سرای مشیر /ارگ کریمخانی/حمام وکیل/نارنجستان قوام/مسجد نصیر الملک/خانه زینت الملک

کریم خان

B.B

550,000 تومان 530,000 تومان 650,000 تومان 580,000 تومان نرخ گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 150000 هزار تومان به تورها اضافه میشود. گشت ها : تخت جمشید و نقش رستم (نیمروزی) شیراز گردی : باغ ارم/حافظیه/سعدیه/دروازه قرآن/باغ دلگشا/خواجوی کرمانی بافت قدیم :بازار وکیل/سرای مشیر /ارگ کریمخانی/حمام وکیل/نارنجستان قوام/مسجد نصیر الملک/خانه زینت الملک

آریو برزن

B.B

630,000 تومان 580,000 تومان 750,000 تومان 680,000 تومان نرخ گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 150000 هزار تومان به تورها اضافه میشود. گشت ها : تخت جمشید و نقش رستم (نیمروزی) شیراز گردی : باغ ارم/حافظیه/سعدیه/دروازه قرآن/باغ دلگشا/خواجوی کرمانی بافت قدیم :بازار وکیل/سرای مشیر /ارگ کریمخانی/حمام وکیل/نارنجستان قوام/مسجد نصیر الملک/خانه زینت الملک

رویال شیراز

B.B

650,000 تومان 600,000 تومان 780,000 تومان 720,000 تومان نرخ گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 150000 هزار تومان به تورها اضافه میشود. گشت ها : تخت جمشید و نقش رستم (نیمروزی) شیراز گردی : باغ ارم/حافظیه/سعدیه/دروازه قرآن/باغ دلگشا/خواجوی کرمانی بافت قدیم :بازار وکیل/سرای مشیر /ارگ کریمخانی/حمام وکیل/نارنجستان قوام/مسجد نصیر الملک/خانه زینت الملک

الیزه

B.B

700,000 تومان 600,000 تومان 790,000 تومان 710,000 تومان نرخ گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 150000 هزار تومان به تورها اضافه میشود. گشت ها : تخت جمشید و نقش رستم (نیمروزی) شیراز گردی : باغ ارم/حافظیه/سعدیه/دروازه قرآن/باغ دلگشا/خواجوی کرمانی بافت قدیم :بازار وکیل/سرای مشیر /ارگ کریمخانی/حمام وکیل/نارنجستان قوام/مسجد نصیر الملک/خانه زینت الملک

زندیه

B.B

750,000 تومان 700,000 تومان 750,000 تومان 850,000 تومان نرخ گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 150000 هزار تومان به تورها اضافه میشود. گشت ها : تخت جمشید و نقش رستم (نیمروزی) شیراز گردی : باغ ارم/حافظیه/سعدیه/دروازه قرآن/باغ دلگشا/خواجوی کرمانی بافت قدیم :بازار وکیل/سرای مشیر /ارگ کریمخانی/حمام وکیل/نارنجستان قوام/مسجد نصیر الملک/خانه زینت الملک

پارس

B.B

710,000 تومان 670,000 تومان 890,000 تومان 810,000 تومان نرخ گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 150000 هزار تومان به تورها اضافه میشود. گشت ها : تخت جمشید و نقش رستم (نیمروزی) شیراز گردی : باغ ارم/حافظیه/سعدیه/دروازه قرآن/باغ دلگشا/خواجوی کرمانی بافت قدیم :بازار وکیل/سرای مشیر /ارگ کریمخانی/حمام وکیل/نارنجستان قوام/مسجد نصیر الملک/خانه زینت الملک

اطلاعات تور

از
نوع سفر هوایی - ایر باس
قیمت از 490,000 تومان
تاریخ تاریخ شروع تور : 1 دی 1395 ، تاریخ پایان تور : 30 دی 1395
مدارک لازم مدارک شناسایی معتبر
خدمات آژانس نرخ گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 150000 هزار تومان به تورها اضافه میشود.
گشت ها :
تخت جمشید و نقش رستم (نیمروزی)
شیراز گردی : باغ ارم/حافظیه/سعدیه/دروازه قرآن/باغ دلگشا/خواجوی کرمانی
بافت قدیم :بازار وکیل/سرای مشیر /ارگ کریمخانی/حمام وکیل/نارنجستان قوام/مسجد نصیر الملک/خانه زینت الملک
توضيحات