تور هنگ کنگ ماکائو تابستان 97

اطلاعات تماس

تلفن 02126705512
ایمیل info@artantour.net

به

نام مدت اقامت توضيحات
هنگ کنک 4 شب آژانس آرتان مجری مستقیم تورهای هنگ کنک و ماکائو
ماکائو 3 شب 02126705512

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل دو تختهیک تخته توضيحات

ROYAL VIEW

REGENCY ART

B.B

B.B

980$+4450000 تومان 1330$+4450000 تومان TOP

HARBOUR GRAND KOWLOON

SHERATON MACAU

B.B

B.B

1180$+4450000 تومان 1530$+4450000 تومان TOP

INTERCONTINENTAL GRAND STANFORD

VENETIAN

B.B

B.B

1480$+4450000 تومان 2230$+4450000 تومان DELUXE

KOWLOON SHANGRILA

LA+GALAXY MACAU

B.B

B.B

1570$+4450000 تومان 2390$+4450000 تومان TOP

اطلاعات تور

از
نوع سفر هوایی - قطر ایرویز - امارات
قیمت از 4,450,000 تومان + 980$
تاریخ تاریخ شروع تور : 5 خرداد 1397 ، تاریخ پایان تور : 10 مهر 1397
مدارک لازم ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور وﯾﺰا:
1 - اﺳﮑﻦ رﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر
2 - دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ جدید
3 - ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻر و زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
4 - ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ
5 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎء ﺷﻮد
خدمات آژانس خدمات : بلیت رفت برگشت قطرایرویز / امارات + اقامت با صبحانه +2 روز گشت با ناهار +ترانسفر فرودگاهی + کلیه مسیرها + لیدر تور + بیمه مسافرتی
توضيحات 1. نرخ پرواز بر اساس پایین ترین کلاس پروازي میباشد .
2. در صورت نبودن جا در هتل هاي فوق هتل هاي مشابه ارائه خواهد شد.