تور هنگ کنگ+ماکائو نوروز 99

اطلاعات تماس

تلفن 02188738110
ایمیل artantravel@gmail.com

به

نام مدت اقامت توضيحات
هنگ کنگ 4 شب با آرتان لوکس سفر کنید !!
ماکائو 3 شب آژانس آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکائو جهت مشاهده کامل جدول تورها ء گوشی خود را به حالت افقی بچرخانید.

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل دو تختهیک تخته توضيحات

DORSETT TSUEN WAN

REGENCY ART

B.B

B.B

890$+9/200/000 تومان 1275$+9/200/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکائو

HARBOUR GRAND KOWLOON

SHERATON MACAU

B.B

B.B

1180$+9/200/000 تومان 1825$+9/200/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکایو

ROYAL GARDEN

MGM HOTEL

B.B

B.B

1480$+9/200/000 تومان 2135$+9/200/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ+ماکایو

ROYAL GARDEN

VENETIAN

B.B

B.B

1590$+9/200/000 تومان 2300$+9/200/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ+ماکائو

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی - Turkish
قیمت از 9,200,000 تومان + 890 دلار
تاریخ تاریخ شروع تور : 25 اسفند 1397 ، تاریخ پایان تور : 25 فروردین 1398
مدارک لازم ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور وﯾﺰا:
1 - اﺳﮑﻦ رﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر
2 - دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ جدید
3 - ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻر و زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
4 - ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ
5 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎء ﺷﻮد
خدمات آژانس خدمات تور : بلیت رفت برگشت + اقامت با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی + کلیه مسیرها + لیدر تور + ویزا هنگ کنگ+بیمه مسافرتی
توضيحات نرخ پرواز بر اساس پایین ترین کلاس پروازي میباشد .

آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکائو

در صورت درخواست با پرواز امارات یا قطرایرویز مبلغ به ریالی پکیج فوق اضافه میگردد