تور هنگ کنگ+ماکائو زمستان

اطلاعات تماس

تلفن 02188738110
ایمیل artantravel@gmail.com

به

نام مدت اقامت توضيحات
هنگ کنگ 4 شب با آرتان لوکس سفر کنید !!
ماکائو 3 شب آژانس آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکائو

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل دو تختهیک تخته توضيحات

ROYAL VIEW

REGENCY ART

B.B

B.B

990$+11/950/000 تومان 1480$+11/950/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکائو

HARBOUR GRAND

SHERATON MACAU

B.B

B.B

1120$+11/950/000 تومان 1690$+11/950/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ+ماکائو

INTERCONTINENTAL STANFORD

VENETIAN

B.B

B.B

1340$+11/950/000 تومان 2190$+11/950/000 تومان مجری مستقیم تور ماکائو هنگ کنگ TOP

INTERCONTINENTAL STANFORD

GALAXY

B.B

B.B

1450$+11/950/000 تومان 2250$+11/950/000 تومان مجری مستقیم تور ماکائو + هنگ کنگ DELUXE

اطلاعات تور

از
نوع سفر هوایی - قطر ایرویز - امارات
قیمت از 11,950,000 تومان + 990 دلار
تاریخ تاریخ شروع تور : 10 مهر 1397 ، تاریخ پایان تور : 20 دی 1397
مدارک لازم ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور وﯾﺰا:
1 - اﺳﮑﻦ رﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر
2 - دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ جدید
3 - ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻر و زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
4 - ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ
5 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎء ﺷﻮد
خدمات آژانس خدمات : بلیت رفت برگشت قطرایرویز / امارات + اقامت با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی + کلیه مسیرها + لیدر تور + بیمه مسافرتی
توضيحات 1. نرخ پرواز بر اساس پایین ترین کلاس پروازي میباشد .

آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکائو با پرواز قطر و پرواز امارات میباشد.