تور هنگ کنگ+ویتنام نوروز 99

اطلاعات تماس

تلفن 02188738110
ایمیل artantravel@gmail.com

به

نام مدت اقامت توضيحات
هنگ کنگ 4 شب با آرتان لوکس سفر کنید !!
ویتنام هوشیمینه 3 شب آژانس آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ + ویتنام. جهت مشاهده کامل جدول تورها ء گوشی خود را به حالت افقی بچرخانید.

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل دو تختهیک تخته توضيحات

DORSETT TSUEN WAN

HOANG PHU GIA HOTEL

B.B

B.B

950$+5/290/000 تومان 1195$+5/290/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ویتنام

HARBOUR GRAND KOWLOON

GOLDEN CENTRAL HOTEL SAIGON

B.B

B.B

1120$+5/290/000 تومان 1655$+5/290/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ هوشیمینه

ROYAL GARDEN

EQUATORIAL HOTEL SAI GON

B.B

B.B

1290$+5/290/000 تومان 1790$+5/290/000 تومان مجری مستقیم تور ویتنام + هنگ کنگ

ROYAL GARDEN

PULLMAN

B.B

B.B

1450$+5/290/000 تومان 1980$+5/290/000 تومان مجری مستقیم تور ترکیبی هنگ کنگ + ویتنام

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی - Oman Air - Turkish
قیمت از 5,290,000 تومان + 950 دلار
تاریخ تاریخ شروع تور : 25 اسفند 1397 ، تاریخ پایان تور : 25 فروردین 1398
مدارک لازم ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور وﯾﺰا:
1 - اﺳﮑﻦ رﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر
2 - دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ جدید
3 - ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻر و زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
4 - ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ
5 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎء ﺷﻮد
خدمات آژانس خدمات تور : بلیت رفت برگشت + اقامت با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی + کلیه مسیرها + لیدر تور + ویزا هنگ کنگ+بیمه مسافرتی
ویزای کشور ویتنام با پرداخت مبلغ حدودا 30 دلار توسط مسافرین در فرودگاه صادر میگردد.
توضيحات آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ + ویتنام
نرخ پرواز بر اساس پایین ترین کلاس پروازي میباشد .
در صورت درخواست با پرواز قطرایرویز و امارات پکیج اضافه میشود.