تور هنگ کنگ+ماکائو نوروز ۹۹

نام مدت اقامت توضیحات
هنگ کنگ 4 شب با آرتان لوکس سفر کنید !!
ماکائو 3 شب آژانس آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکائو

هتل ها

نام هتل خدمات هتل دو تخته یک تخته توضیحات
B.B

B.B

890$+9/200/000 تومان 1275$+9/200/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکائو
B.B

B.B

1180$+9/200/000 تومان 1825$+9/200/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکایو
B.B

B.B

1480$+9/200/000 تومان 2135$+9/200/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ+ماکایو
B.B

B.B

1590$+9/200/000 تومان 2300$+9/200/000 تومان مجری مستقیم تور هنگ کنگ+ماکائو

اطلاعات تور

تاریخ شروع تور

تاریخ پایان تور

مدارک مورد نیاز

1 - اﺳﮑﻦ رﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر 2 - دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ جدید 3 - ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻر و زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه 4 - ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ 5 - ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎء ﺷﻮد

خدمات تور

بلیت رفت برگشت + اقامت با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی + کلیه مسیرها + لیدر تور + ویزا هنگ کنگ+بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ پرواز بر اساس پایین ترین کلاس پروازي میباشد . آرتان مجری مستقیم تور هنگ کنگ ماکائو در صورت درخواست با پرواز امارات یا قطرایرویز مبلغ به ریالی پکیج فوق اضافه میگردد
بستن منو