عنوان ایرلاین اقامت قیمت از
امارات - قطرایرویز 10 شب 7,390,000 تومان
تای ایرویز- قطری -امارات 6 شب 3,490,000 تومان
تای ایرویز - قطری - امارات 6 شب 3,390,000 تومان
تای ایرویز - قطری - امارات 8 شب 4,390,000 تومان
قطرایرویز 6 شب 5,900,000 تومان