عنوان ایرلاین اقامت قیمت از
تای ایر ویز 6 شب 2,290,000 تومان
قطری - امارات-الاتحاد 10 شب 5,390,000 تومان
قطری -الاتحاد 11 شب 5,090,000 تومان
الاتحاد 7 شب 2,990,000 تومان