عنوان ایرلاین اقامت قیمت از
قطری -امارات 5 شب 3,350,000 تومان
قطری -الاتحاد 11 شب 5,090,000 تومان
ایرآسیا 6 شب 1,590,000 تومان
قطری 7 شب 2,190,000 تومان
ماهان 7 شب 2,550,000 تومان