عنوان ایرلاین اقامت قیمت از
قطری -امارات-تای-الاتحاد 11 شب 7,490,000 تومان
امارات - قطرایرویز 8 شب 7,490,000 تومان
تای ایرویز - امارات 8 شب 4,290,000 تومان
قطری - امارات-الاتحاد 10 شب 5,390,000 تومان