عنوان ایرلاین اقامت قیمت از
قطر ایرویز - امارات - تای ایرویز 6 شب 7,690,000 تومان
قطر ایرویز - امارات 7 شب 4,450,000 تومان
ماهان ایر 7 شب 57,000,000 تومان
ایران ایر 7 شب 4,209,800 تومان